UNIFI

THIẾT BỊ MẠNG UNIFI

Show:
Phân loại:
UBIQUITI UniFi AP-AC Pro

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

UBIQUITI UniFi AC-LR

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

UBIQUITI UniFi AP-LR

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

UBIQUITI UniFi AC Lite AP

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK