TENDA

THIẾT BỊ MẠNG TENDA

Show:
Phân loại:
Bộ phát Wifi Tenda AC15

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Wifi Tenda FH1202 (5 Râu - 1200Mb - Chuẩn AC)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Wifi Tenda AC6 (4 Râu - 1200Mb - 5dBi x 4)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Wifi Tenda F9 (4 Râu - 600Mb)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Wifi Tenda FH456 (4 Râu - 300Mb)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Wifi Tenda N301 (2 Râu - 300Mb)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Tenda Wifi 4G (4G180)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ phát Tenda Wifi 3G (3G185)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ chia mạng lan Tenda 24 cổng (Gigabit)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ chia mạng lan Tenda 24 cổng

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bộ chia mạng lan Tenda 16 cổng (Gigabit)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK