Dây điện thoại - Dây mạng

DÂY ĐIỆN THOẠI - DÂY MẠNG

Show:
Phân loại:

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK