CADY BAY - HDD LAPTOP

CADY BAY - HDD LAPTOP

Show:
Phân loại:
Ô cứng Laptop 1TB

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ổ cứng Laptop 500G

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ổ cứng Laptop 320G

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Caddy bay 12.7mm

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Caddy bay 9.5mm

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK