Nguồn PC

NGUỒN PC

Show:
Phân loại:
Nguồn máy tính Hantkey Mini

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Nguồn máy tính X-TECH TM-650S - Fan 12

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Nguồn máy tính X-TECH TM-550S - Fan 12

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK