Bàn di chuột

BÀN DI CHUỘT

Show:
Phân loại:
Bàn di chuột Colerplus

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bàn di chuột Razer (Loai 1: 5 ly: 25cm x 30cm)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bàn di chuột Razer (Loai 2: 3 ly: 20cm x 25cm)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Bàn di chuột Logitech (Microsoft)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK