Ram Laptop

RAM LAPTOP

Show:
Phân loại:
Ram 4 LAPTOP 4G/2400

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ram 3 LAPTOP 4G/1600 (PC3L)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ram 3 LAPTOP 4G/1600

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ram 3 LAPTOP 4G/1333

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Ram 2 LAPTOP 2G/800

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK