Caddy bay

CADDY BAY

Show:
Phân loại:
Caddy Bay SATA 12.7mm SATA 3

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Caddy Bay SATA 9.5mm SATA 3

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK