Dây VGA

DÂY VGA

Show:
Phân loại:
Dây màn hình LCD 30M (DA-Link)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 20M (DA-Link)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 15M (DA-Link)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 10M (DA-Link

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 5M (DA-Link

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 3M (DA-Link)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 1.5M (DA-Link)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

Dây màn hình LCD 1.5M (SAMSUNG)

Gọi để biết giá: 0915.38 38 52

VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: VP: 5/5 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236)3 666 111

Hotline : 0915.38 38 52

Email : saleonline.rosi@gmail.com

FACEBOOK